\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Resistanssi R (vastus)

Kaikki sähkölaitteet vastustavat enemmän tai vähemmän sähkön kulkua eli elektronien virtausta. Tämä ominaisuus on nimeltään resistanssi.

Resistanssin tunnus on R ja yksikkö Ω (ohmi, lausutaan [oomi])

Mitä suurempi on resistanssi, sitä vähemmän piirissä kulkee virtaa, ja päinvastoin.

Taulukko alla havainnollistaa virran, jännitteen ja resistanssin vaikutuksia toisiinsa:

Jännite (V)Virta (mA)Resistanssi (Ω)
1,515010
1,53005
1,57520
3,030010
3,015002