\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Tilastot ja todennäköisyys

Kuva 1

Tilasto on joukko arvoja, jotka kuvaavat todellisen maailman tilaa tai tapahtumia. Tilastoja havainnollistetaan usein erilaisilla kuvaajilla, joista kuvassa 1 on esimerkkinä histogrammi, joka kuvaa halkojen pituuksia eräässä halkokasassa.

Todennäköisyys kuvaa sitä, kuinka suurella varmuudella tietty tapahtuma tapahtuu. Esimerkiksi tapahtuman "saada nopalla yhdellä heitolla 4" todennäköisyys saadaan jakamalla suotuisat tapaukset kaikilla mahdollisilla:

\(P( \text{"saada nelonen"}) = \frac{1}{6}=0,16666... ≈ 16,7 \:\text{%}\)

Todennäköisyyden lukuarvo on aina nollan ja yhden välillä. Todennäköisyys \(0\) viittaa mahdottomaan ja \(1\) varmaan tapahtumaan. Todennäköisyys annetaan usein prosentteina (0-100 %).