\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Geometrian peruskäsitteitä ja merkintöjä

Kuva 1
Geometriassa on omat merkintätapansa, joista joitakin tavallisia luetellaan täällä. Kuvassa 1 ovat vastaavat kuviot.
  • Piste S (iso kirjain)
  • Jana AG
  • Suora BC / suora CB / suora b
  • Kolmio DEF
  • Neliö OPQR
  • Puolisuora HI (alkupiste ensin)
  • Murtoviiva JKLMN (avoin ja itseäänleikkaava)
  • Kulma α (kreikkalainen aakkonen)/ kulma TUV (oikean kyljen piste - kulman kärki - vasemman kyljen piste) / kulma U