\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Kokonaisresistanssin laskeminen

Vastukset sarjassa
Vastukset rinnakkain
Toisinaan virtapiirissä on useita vastuksia ja halutaan tietää, mikä on niiden aiheuttama kokonaisresistanssi, eli kuinka suuri yksi vastus aiheuttaisi saman vastuksen.

Laskuperiaate on melko yksinkertainen, mutta vaatii vähän murtolukujen ja yhtälön hallintaa.

1) Sarjaan kytketyt vastukset: kokonaisresistanssi on yksittäisten vastusten resistanssien summa eli
Rkok = R1 + R2

2) Rinnakkain kytketyt vastukset: kokonaisresistanssin käänteisluku on yksittäisten vastusten resistanssien käänteislukujen summa eli
1
=
1
+
1
Rkok
R1
R2
Kokonaisvastus saadaan ratkaisemalla yhtälöstä Rkok.

Jos vastukset ovat samanlaisia, saadaan kokonaisresistanssi rinnankytkennässäkin aika helposti päättelemällä. Kun vastuksia on esimerkiksi 2 rinnakkain, pääsee virta kulkemaan yhden sijasta kahta reittiä, jolloin sähköä kulkee tuplasti yhteen vastukseen verrattuna. Tällöin kokonaisresistanssin on oltava puolet yhden vastuksen resistanssista.

Samalla tavalla kolmen rinnakkaisen samanlaisen vastuksen kytkennässä kokonaisresistanssi on kolmasosa yhden vastuksen resistanssista.