\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Normitettu arvo

Muuttujan normitettu arvo \(z\) vastaa kysymykseen ”Kuinka monen keskihajonnan päässä jokin arvo on keskiarvosta?

Normitettu arvo \(z\) saadaan jakamalla arvon \(x\) ja keskiarvon \(\overline{x}\) erotus keskihajonnalla \(s\):

\begin{equation*} z=\frac{x-\overline{x}}{s} \end{equation*}

Normitetun arvon avulla voidaan vertailla poikkeamien suuruutta erilaisissa tilastoissa.

Arvon poikkeamaa keskiarvosta sanotaan tilastollisesti merkitseväksi, jos normitetun arvon itseisarvo on vähintään 2.