\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Ohmin laki

Ohmin laiksi kutsutaan yhtälöä U = RI, joka yhdistää virran (I), jännitteen (U) ja resistanssin (R) toisiinsa. Kun näistä tiedetään kaksi, saadaan kolmas aina laskettua.

Muistisääntö: Ohmin laki saadaan sanan PUIMURI viimeisistä kirjaimista. Tavuviivan kohdalle yhtäsuuruusmerkki!

Ohmin laki voidaan ilmoittaa kolmessa eri muodossa laskettavan asian mukaan. Alla on taulukoitu eri muodot ja toimenpiteet, joilla muodot saadaan puimurista (siis kaavasta U=RI):
Mitä lasketaan? Laskukaava Miten saadaan?
Jännite (U) U = RI PUIMURI
Virta (I)
I =
U
R
Muokataan yhtälöä U=RI:
U = RI : R
U
= I eli
R
I =
U
R
Resistanssi (R)
R =
U
I
Muokataan yhtälöä U=RI:
U = RI : I
U
= R eli
I
R =
U
I