\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Histogrammi ja rasiakuvaaja

Kuva 1

Esimerkin 1 matematiikan numeroista (eli frekvenssitaulukosta) saadaan laskimen avulla kuvaaja (histogrammi) seuraavasti:

  1. Valitse MenuData [3]Yhteenvedon kuvaus [8]
  2. Valitse Lista X → arvosanat
  3. Valitse Yhteenvetolista → frekvenssit
  4. Valitse Näyttötapa → Uusi sivu → OK

Huomaa, että kohdan 4 näyttötapa vaikuttaa vain siihen, näytetäänkö kuvaaja omalla sivullaan, vai samalla taulukon kanssa. Valmis kuvaaja on kuvassa 2.

Kuva 2

Huomaa, että laskin tekee usein pylväskaavion pylväät kiinni toisiinsa (histogrammi) riippumatta aineiston tyypistä. Tehtävissä pitää miettiä erikseen, millainen pylväskaavio on tilanteeseen sopiva, eikä luottaa sokeasti laskimen kaaviotyyppiin.

Kuvaaja saadaan muutettua rasiakuvaajaksi valitsemalla
MenuKaavion tyyppi [1]Rasiakuvaaja [2] (kuvat 3 ja 4)

Kuva 3
Kuva 4