\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Laskut

Frekvenssitaulukosta laskin osaa laskea useita eri arvoja. Menettelytapa on seuraava:

Huomautus: sama menettely toimii myös laskinnäkymässä, jossa tulos on kivan selkeä.

 1. Mene taulukkonäkymään ja valitse MenuTilastotTilastolliset laskutYhden muuttujan tilastot
 2. Valitse Listojen lkm → 1 → OK
 3. Valitse Lista X1 → luokkakeskukset (siis mahdollisten arvojen sarake)
 4. Valitse Frekvenssilista → frekvenssit (Luokkalista ja Sisällytä luokat jäävät tyhjiksi).
 5. 1. tulossarake → valitse sarake, jossa ei ole sisältöä, esim. c[ ], jos vain sarakkeissa a ja b on sisältöä.

Tuloksena on joukko tietoja, joista tärkeimmät lienevät keskiarvo, keskihajonnat, havaintojen lkm ja kvartiilit.

Tiedot on merkitty seuraavasti:
 • \(\overline{x}\) – aritmeettinen keskiarvo
 • \(sx\) – otoskeskihajonta (kun tutkitaan vain osaa perusjoukosta)
 • \(σx\) – populaatiokeskihajonta eli perusjoukon keskihajonta (kun tutkitaan koko perusjoukkoa)
 • \(n\) – havaintojen lkm
 • \(\text{Min}X\) – pienin arvo
 • \(Q1X\) – alakvartiili
 • \(\text{Median}X\) – mediaani
 • \(Q3X\) – yläkvartiili
 • \(\text{Max}X\) – arvoista suurin

Moodia ei listassa anneta, mutta se on helppo nähdä histogrammista: korkein pylväs (voi olla useita) osoittaa moodin. Samoin frekvenssitaulukossa suurin frekvenssi osoittaa moodin (diskreetti muuttuja) tai moodiluokan (jatkuva muuttuja: moodi on moodiluokan luokkakeskus).

Huomaa, että voit syöttää myös yksittäiset arvot laskimeen ja laskea niistä yllä mainitut laskut samaan tyyliin. Syötä tällöin arvot yhteen sarakkeeseen ja nimeä sarake kuvaavasti. Frekvenssilistaan tulee tällöin arvo 1. Tämä sopii silloin, kun kysymyksessä on diskreetti muuttuja (arvot yksittäisiä / erillisiä, esim. tikanheiton tulokset). Jatkuvan muuttujan tapauksessa (esim. aika, pituus) on yleensä järkevämpää luokitella tulokset ja käyttää frekvenssitaulukkoa.

(Toinen tapa keskihajonnan laskuun: kirjoita kaikki arvot yhteen sarakkeeseen, valitse tyhjä solu ja klikkaa Menu->Data->Listamatematiikka->Perusjoukon keskihajonta ja valitse luvut kosketuspainikkeen ja Shift-painikkeen avulla, jolloin stDevPop() –kaavaan tulee alue, esim a1:a8. Lopuksi paina Enter.)