\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Algebra

Algebrassa lasketaan kirjainten avulla. Täällä käsitellään esimerkiksi seuraavia aiheita:
  • Polynomit ja muut lausekkeet
  • Yhtälöt
  • Epäyhtälö

Muistikaavat

  • \((a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}\)
  • \((a-b)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}\)
  • \((a+b)(a-b)=a^{2}-b^{2}\)