\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Jaollisuus ja tekijät

Jaollisuus liittyy kokonaislukujen jakolaskuun. Jos luku a voidaan jakaa luvulla b niin, että tulos on kokonaisluku, on a jaollinen luvulla b.

a
= c
b
Jos c on kokonaisluku, on a jaollinen luvulla b.

Esimerkiksi \(10 : 2 = 5\), joten \(10\) on jaollinen kahdella.

Tekijät ovat lukuja tai muuttujia, jotka kerrotaan keskenään.

Esimerkiksi kertolaskussa \(3\cdot4\cdot5\cdot6\) tekijöitä ovat luvut \(3,4,5\) ja \(6\).

Muista, että muuttujien (kirjainten) kanssa ei käytetä useinkaan kertomerkkiä. Esimerkiksi merkintä \(5xy\) tarkoittaa kertolaskua \(5⋅x⋅y\), jossa on kolme tekijää: \(5\), \(x\) ja \(y\).