\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Alkuluku ja -tekijä
Alkuluku on sellainen positiivinen kokonaisluku, joka on jaollinen vain itsellään ja ykkösellä. Ykköstä ei kuitenkaan lasketa alkuluvuksi.

Alkulukuja ovat esimerkiksi luvut \(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\) ja \(23\).

Alkutekijä on sellainen tekijä, joka on myös alkuluku. Esimerkiksi luku \(105\) voidaan ilmoittaa kertolaskuna \(3\cdot5\cdot7=105\), jossa luvut \(3, 5\) ja \(7\) ovat luvun \(105\) alkutekijöitä. Sanotaan, että tällöin luku \(105\) on ilmoitettu alkutekijöiden tulona.