\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

syt
Luvulla 12 on tekijät 1, 2, 3, 4, 6 ja 12 kun taas luvulla 18 on tekijät 1, 2, 3, 6, 9 ja 18.

Yhteisiä tekijöistä ovat 1, 2, 3 ja 6 (nämä ovat siis kummankin luvun tekijöitä).

Lukujen 12 ja 18 suurin yhteinen tekijä (syt) on siis 6.

Merkintä \(\text{syt}(a,b)\)

Merkintä \(\text{syt}(a,b)\) tarkoittaa lukujen \(a\) ja \(b\) suurinta yhteistä tekijää. Yllä olevan esimerkin ratkaisu voidaan näin kirjoittaa muotoon \(\text{syt}(12,18)=6\).