\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

pyj

Luku 100 on jaollinen sekä luvulla 10 että 20. Samoin ovat luvut 20, 40, 60, 80 jne.

Pienin tällaisista luvuista on 20 ja sitä nimitetään lukujen 10 ja 20 pienimmäksi yhteiseksi jaettavaksi (pyj).

Pienin yhteinen jaettava on varsin helppo selvittää tarkastelemalla lukujen (edellä 10 ja 20) kertotaulua ja etsiä ensimmäisenä vastaan tuleva sama luku.

Merkintä \(\text{pyj}(a,b)\)

Merkintä \(\text{pyj}(a,b)\) tarkoittaa lukujen \(a\) ja \(b\) suurinta yhteistä jaettavaa.

Esimerkki
Mikä on lukujen 3 ja 7 pienin yhteinen jaettava?

Kirjoitetaan kummankin luvun kertotaulua näkyviin:

Kolmen kertotaulua: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...
Seitsemän kertotaulua: 7, 14, 21, 28, 35, ...

Ensimmäinen yhteinen luku on 21, joten se on kysytty pyj.

Vastaus: \(\text{pyj}(3,7)=21\).