\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Jaollisuussääntöjä

Joidenkin lukujen kohdalla jaollisuuden selvittäminen on erityisen helppoa. Alla on taulukkoon kerätty muutamia vinkkejä.

Luku a on jaollinen luvullaJos
2luvun a viimeinen numero on parillinen tai nolla.
5luvun a viimeinen numero on 5 tai 0.
10luvun a viimeinen numero on 0.
3luvun a numeroiden summa on kolmella jaollinen.
9luvun a numeroiden summa on yhdeksällä jaollinen.

Esimerkki
Luku 21585 on jaollinen viidellä, koska sen viimeinen numero on 5. Lisäksi luku on jaollinen kolmella, koska luvun numeroiden summa 2+1+5+8+5 = 21 on kolmella jaollinen.