\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Lieriö

Suora ympyrälieriö

Lieriössä on kaksi yhtenevää (yhdenmuotoista ja samankokoista) pohjaa ja niitä yhdistävä vaippa.

Tavallisia lieriöitä ovat ympyrälieriö ja suorakulmainen särmiö. Ensimmäisessä pohjat ovat ympyröitä (ks. kuva) ja toisessa suorakulmioita. Lieriö voi olla myös suora (korkeus on vaipan suuntainen) tai vino (pohjalleen asetettuna näyttääkin vinolta).

Lieriön tilavuus lasketaan aina kertomalla pohjan pinta-ala lieriön korkeudella:

\begin{equation*}V_{\:\text{lieriö}} = A_{\:\text{pohja}} \cdot h\end{equation*}

Lieriön pinta-ala saadaan laskemalla yhteen vaipan pinta-ala ja kahden pohjan pinta-alat:

\begin{equation*}A_{\:\text{lieriö}} = A_{\:\text{vaippa}} +2\cdot A_{\:\text{pohja}} \end{equation*}