\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Vinot ja käyrät asymptootit
Kuva 1
Kuva 2
Jos rationaalifunktion osoittajan aste on nimittäjän astetta suurempi, voi funktion kuvaajalla olla asymptoottina vino suora tai muu käyrä.

Esimerkiksi kuvassa 1 on kaksi asymptoottia, joista toinen on vino (suora y = x).

Kuvassa 2 on rationaalifunktion

S(x) =
x31
x
kuvaaja, jolla on asymptoottina paraabeli y = x2 (katkoviivalla). Toisena asymptoottina tällä on y-akseli, mutta sitä ei ole erikseen merkitty kuvaan.