\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Derivaatta

Kuva 1

Derivaatta on

funktion kuvaajan jyrkkyys (muutosnopeus) tietyssä kohdassa
eli
kuvaajalle piirretyn tangentin kulmakerroin.

Esimerkiksi kuvassa 1 funktion \(f(x)=x^3-x^2-x+2\) derivaatan arvo kohdassa \(x=0\) on \(−1\).

Luku \(−1\) on samalla tangenttisuoran \(y=-x+2\) kulmakerroin.

Huomautus: derivaatalla voidaan tarkoittaa joko varsinaista lukuarvoa tai sitten funktiota, josta arvo saadaan laskettua (derivaattafunktio).