\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Sähköteho P

Sähkön avulla pystytään tekemään työtä sitä tehokkaammin, mitä suurempi on jännite ja mitä suurempi virta. Kaavana tämä voidaan ilmaista seuraavasti:
P = UI
Tehon tunnus on P (engl. power).

Muistisääntö:PUIMURI
(sisältää sekä Ohmin lain U=RI että sähkötehon kaavan!)

Tehon yksikkö on watti W. Usein käytetään etuliitettä kilo (1 kW = 1000 W).