\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Graafinen derivointi

Graafinen derivointi viittaa siihen, että derivaatan arvo määritetään graafisesti eli piirtämällä. Funktion kuvaajan tiettyyn pisteeseen piirretään tangenttisuora, jonka kulmakertoimesta saadaan derivaatan likiarvo.

Usein tangenttisuoran piirtäminen käsin on epätarkkaa ja antaa vain summittaisen arvion derivaatalle. Graafinen derivointi onnistuu paremmin laskimen tai tietokoneen piirto-ohjelman avulla, jolloin tulokset ovat huomattavasti luotettavammat.