\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Ensimmäinen ohjelma

Kuva 1
Ensimmäisenä ohjelmana esitellään klassinen tervehdystekstin "Hello world" tulostus.

Kuvassa 1 on näkyvissä tapahtumiin liittyvät skriptit eli ohjelmanpätkät graafisina esityksinä. Skriptit on jaettu 10 luokkaan, jotka on helppo erottaa toisistaan värin perusteella.

Tapahtumat-luokan skriptien avulla saadaan ohjelma käyntiin. Hiirellä saadaan Kun klikataan-skripti raahattua oikealla olevaan isoon ruutuun.

Kuvan 2 esimerkissä ohjelmaan on lisätty "Ulkonäkö"-luokasta sano-skripti, jonka tekstiksi on kirjoitettu "Hello, World" ja ajaksi 3 sekuntia.

Tämän jälkeen ohjelma on valmis ja käynnistyy, kun käyttäjä klikkaa vihreää lippua.

Kuva 2