\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Trigonometria

Kuva 1
Kuva 2

Trigonometriassa tutkitaan erityisesti kulmien ja pituuksien suhteita. Vastaan tulee käsitteitä kuten esimerkiksi radiaani, sini, kosini ja tangentti.

Kuvassa on yksikköympyrä, jonka avulla sinin, kosinin ja tangentin määritelmät "jatketaan" kaikille mahdollisille kulmille (suorakulmaisen kolmion avulla määrittely koski vain kulmia välillä [0°, 90°])

Yksikköympyrän perusajatus on, että kehäpisteen koordinaatit antavat suoraan kosinin ja sinin arvot, eli \((x,y)=(\cos\alpha , \sin\alpha)\).

Alempana on sinin, kosinin ja tangentin kuvaajat. Kuvaajissa muuttujan \(x\) arvot on radiaaneina.