\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Prosenttiyksikkö

Prosenttiyksiköllä tarkoitetaan prosenttilukujen erotusta. Prosenttiyksikkö voidaan merkitä lyhyemmin lisäämällä prosenttimerkkiin sana "yksikkö": %-yksikkö.

Esimerkki
Kalle sai 10 prosentin palkankorotuksen, kun taas Ville vain viiden prosentin korotuksen. Tällöin Kallen palkankorotus oli 10 % − 5 % = 5 prosenttiyksikköä (%-yksikköä) Villen korotusta suurempi. Sama pätee toisinpäin: Villen palkankorotus oli 5 %-yksikköä Kallen korotusta pienempi.

Huomautus
Tässä yhteydessä on väärin sanoa, että "Kallen palkankorotus oli 5 prosenttia Villen korotusta suurempi". Itse asiassa Kallen saama korotus oli kaksi kertaa niin suuri kuin Villen, eli 100 prosenttia suurempi. Prosenttia ja prosenttiyksikkö ovat eri asioita!