\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Joukko-opin merkintöjä

Joukkoihin liittyy monenlaisia merkintöjä. Alla on muutamia, joiden avulla pääsee vauhtiin. Huomaa: joukkoja merkitään isolla kirjaimella, kun taas joukon alkioita pienellä.
MerkintäSelitys
Tyhjä joukko
a ∈ Aa kuuluu joukkoon A
a ∈ {1, 2, 3}a kuuluu joukkoon, joka sisältää luvut 1, 2 ja 3.
a ∉ {1, 2, 3}a ei kuulu joukkoon {1, 2, 3}, eli ei ole mikään noista luvuista.
a ∈ {0, 1, 2, 3, ...}a kuuluu luonnollisiin lukuihin.
a ∈ [1, 2]a kuuluu joukkoon, joka on lukusuoran suljettu väli (kaikki luvut 1:stä 2:een, 1 ja 2 mukana)
a ∈ ]1, 2[a kuuluu joukkoon, joka on lukusuoran avoin väli (kaikki luvut 1:stä 2:een, 1 ja 2 EI mukana).
a ∈ ]1, 2]a kuuluu joukkoon, joka on lukusuoran puoliavoin väli (kaikki luvut 1:stä 2:een, 1 ei mukana, mutta 2 on!).
a ∈ [1, 2[a kuuluu joukkoon, joka on lukusuoran puoliavoin väli (kaikki luvut 1:stä 2:een, 1 mukana, mutta 2 ei!).
A ⊂ BJoukko A on joukon B osajoukko (Jos alkio kuuluu joukkoon A, se kuuluu myös joukkoon B).
A ⊄ BJoukko A ei ole joukon B osajoukko (Vähintään yksi joukon A alkioista ei kuulu joukkoon B).
N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ RJoukot N, Z, Q ja R ovat toistensa osa-joukkoja (kuvatussa järjestyksessä).
A∪BJoukkojen A ja B yhdiste, eli kaikkien alkioiden joukko, jotka ovat joko joukossa A tai B.
A∩BJoukkojen A ja B leikkaus, eli kaikkien niiden alkioiden joukko, jotka kuuluvat sekä joukkoon A että B.
ACJoukon A komplementti, eli kaikkien niiden alkioiden joukko, jotka eivät kuulu joukkoon A.