\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Polynomien kertolasku

Monomi kertaa monomi: \begin{equation*}-3a\cdot4ab=-3\cdot4\cdot a \cdot ab=-12a^2b \end{equation*}

Monomi kertaa binomi:

\begin{equation*} -2a(2a-b)= -2a \cdot 2a+ (-2a)\cdot(-b)= -4a+2ab\end{equation*}

Binomi kertaa binomi:

\begin{equation*} (2a+b)(-2a-3b)\\ =-4a^2-6ab-2ab-3b^2\\ =-4a^2-8ab-3b^2 \end{equation*}

Muista: yhden tekijän jokaista termiä kerrotaan toisen tekijän jokaisella termillä, vuoron perään. Tämä toimii kaikkien polynomien kanssa.