\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Merkitsevät numerot - miksi?

Kuva 1

Maton pituudeksi mitataan 1,8 m. Tällainen mittaustulos on aina likiarvo. Se kertoo, että pituus on lähempänä 1,8 metriä kuin 1,7 tai 1,9 metriä. Tarkempi mittaus voi kertoa, että pituus on noin 1,83 m, jolloin tulos on hiukan tarkempi, mutta edelleen likiarvo (1,825 m ≤ pituus < 1,835).

Laskujen vastausten pyöristämisessä merkitsevät numerot ovat tärkeitä, koska niitä käyttäessä yksikkö ei vaikuta pyöristyksen tarkkuuteen. Esimerkiksi pituusmerkinnässä 1,46 m = 14,6 dm = 146 cm = 1460 mm on aina kolme merkitsevää numeroa, vaikka desimaalien lukumäärä vaihtelee.

Kun laskun tulos pyöristetään merkitsevien numeroiden tarkkuuteen, on pyöristys yksiselitteinen tuloksen yksiköstä riippumatta.