\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Joukko-oppia

Kuva 1: joukkoja

Joukko muodostuu alkioista. Alkio voi olla luku, kirjain tai oikeastaan mikä tahansa olio.

Kuvassa 1 on tyypillisiä joukkomerkintöjä. Suorakulmio viittaa perusjoukkoon, joka on eräänlainen "kaikkien joukkojen joukko". Jos esimerkiksi soikioilla merkityt joukot ovat maita, voisi perusjoukko olla koko maapallo.

Joukkoa merkitään yleensä isolla kirjaimella, kun taas alkiota pienellä.