\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Joukon komplementti

Komplementtijoukot
Joukko A komplementti käsittää kaikki muut perusjoukon alkiot paitsi ne, jotka kuuluvat joukkoon A.

Joukko ja sen komplementti kattavat koko perusjoukon.

Joukon komplementtia merkitään usein yläindeksillä C. Esimerkiksi joukon A komplementti = AC.