\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Yhdiste ja leikkaus

Joukkojen leikkaus
Joukkojen \(A\) ja \(B\) yhdiste merkitään
\(A∪B\)
ja se sisältää kummankin joukon kaikki alkiot.

Joukkojen \(A\) ja \(B\) leikkaus merkitään

\(A∩B\)
ja se sisältää ne alkiot, jotka ovat sekä joukossa \(A\) että \(B\).

Esimerkki

Meillä on kaksi joukkoa, \(A = \{1,4,7\}\) ja \(B = \{1,2,7,9\}\). Tällöin joukkojen yhdiste \(A∪B = \{1,2,4,7,9\}\) ja leikkaus \(A∩B = \{1,7\}\).