\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Osajoukot

Joukko \(A\) on joukon \(B\) osajoukko, jos jokainen alkio joukossa \(A\) kuuluu myös joukkoon \(B\). Tämä merkitään seuraavasti: \begin{equation}A\subset B\end{equation}
Kuva 1

Venn-kaavioilla piirrettäessä pitää tällöin joukkoa \(A\) kuvaavan soikion olla kokonaan joukon \(B\) soikion sisällä, kuten kuvassa 1.