\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Kehä- ja keskuskulman suhde
Kuva 1

Kuvassa 1 on kirjaimella α merkitty keskuskulmaa ja kirjaimella β keskuskulmaan liittyvää kehäkulmaa.

Kehä- ja keskuskulman suhde on tällöin seuraava:

α = 2β

Toisin sanoen keskuskulma on kaksi kertaa kehäkulman suuruinen.

Tämä suhde on voimassa aina, kun vain pisteiden A, B, C ja D järjestys ei muutu (esimerkiksi piste D ei saa mennä pisteen C toiselle puolelle).