\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Geometrinen piirtäminen

Kuva 1
Perinteisesti geometrinen piirtäminen merkitsee kuvioiden piirtämistä harpin ja viivottimen avulla (engl. compass ja straightedge). Viivottimella saa vain piirtää suoria, ei mitata mitään.

Harpilla saa siirtää kahden pisteen välimatkan (säilyttää harpin kärkien välin).

Kuvassa 1 on esitetty kolmion ympyröiminen, eli sellaisen ympyrän piirtäminen, joka kulkee kolmion jokaisen kärjen kautta. Kuva on tehty Geogebra-ohjelmalla, joka auttaa suuresti piirtämisessä.

Geogebra on eräs ilmainen piirto-ohjelma, jolla voi tehdä kätevästi monia geometrisia kuvioita (muun muassa). Harpin korvaa ympyrät, jolloin kiinteän kokoiset ympyrät vastaavat harpin kärkivälin säilyttämistä. Lisäksi saa tehdä suoria (ja janoja).

Laaja englanninkielinen sivusto geometrisesta piirtämisestä lukuisine animaatioineen on osoitteessa http://www.mathopenref.com/construction.html