\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Monikulmiosta ympyrään

Kuva 1
Säännöllisessä monikulmiossa kaikki kulmat ovat yhtä suuria.

Monikulmiota voidaan kutsua kulmien lukumäärän mukaan esimerkiksi neli-, viisi- tai kuusikulmioksi. Jos kulmien lukumäärää ei tiedetä tai haluta kiinnittää, puhutaan usein n-kulmiosta, jolla on nimensä mukaisesti n kulmaa.

Täällä tutkitaan säännöllisiä n-kulmioita ja erityisesti niiden piirejä ja pinta-aloja.

Kun kulmion kulmien määrä n kasvaa, alkaa säännöllinen monikulmio muistuttaa enemmän ja enemmän ympyrää (Kuva 1). Kun n → ∞, saadaan monikulmion piiristä ja pinta-alasta raja-arvona ympyrän piiri ja pinta-ala.