\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Perustelu jakolaskun laskemiselle kertolaskun avulla
Miten niin jakolasku voidaan laskea kertolaskun avulla?

Sovitaan, että a ja b voivat olla mitä tahansa lukuja muuten, mutta b ei saa olla nolla. Tällöin pitää paikkansa seuraava (muista murtolukujen kertolasku):

a : b =
a
=
a1
=
a
1
= a
1
b
1b
1
b
b
eli
a : b = a
1
b

Mutta tämähän kertoo, että minkä tahansa lukujen a ja b osamäärä on yhtä suuri kuin luvun a tulo luvun b käänteisluvun kanssa! Huomaa, ettei luku \(b\) saa olla nolla.

Esimerkki:
Olkoon a =
1
ja b =
3
. Tällöin
2
4
a : b =
1
:
3
=
1
4
=
14
=
4
(2 =
2
2
4
2
3
23
6
3