\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Funktioita ja kuvaajia
Kuva 1

Erilaisilla funktioilla on erilaiset kuvaajat. Erityisesti funktion aste, eli muuttujan korkein potenssi, vaikuttaa olennaisesti kuvaajan muotoon.

Kuvassa 1 on neljän eriasteisen funktion kuvaajat.

Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että mitä suurempi aste, sitä enemmän mutkia. Ensimmäisen asteen polynomifunktion kuvaaja on aina suora.