\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Kartio

Suora ympyräkartio
Suora neliöpohjainen pyramidi

Kartio muodostuu yhdestä pohjasta, terävästä huipusta ja vaipasta. Kartio nimetään pohjan muodon mukaan (esim. ympyräkartio tai neliöpohjainen pyramidi eli säännöllinen nelisivuinen pyramidi). Kartio on suora, jos korkeusjana osuu pohjan keskipisteeseen ja muuten vino.

Huomaa, että pohjan muoto vaikuttaa siihen, miten pohjan pinta-ala lasketaan!

Kartion tilavuus \(V_{\text{kartio}}\) on kolmasosa pohjan pinta-alan ja kartion korkeuden tulosta:

\begin{equation*} V_{\text{kartio}}=\frac{1}{3}A_{\text{pohja}}\cdot h \end{equation*}

Kartion pinta-ala \(A_{\text{kartio}}\) saadaan laskemalla yhteen vaipan ja pohjan pinta-alat:

\begin{equation*} A_{\text{kartio}}=A_{\text{pohja}} + A_{\text{vaippa}} \end{equation*}