\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Ohjemerkinnöistä (TI-nspire)

Laskinohjeissa käytetään seuraavia merkintätapoja (painike tai valikon kohta tällaisella fontilla):

MerkintäMerkitys
enter Paina laskimen painiketta, jossa lukee "enter".
[2] Valitse valikon se kohta, joka vastaa numeroa hakasulkujen sisällä
ctrlenter Paina ensin painiketta ctrl ja sitten enter
shift + nuoli Pidä shift pohjassa ja paina samalla nuolipainiketta
menu[3][2] Paina ensin painiketta menu ja valitse sitten valikosta kohta 3 ja esille tulevasta uudesta valikosta kohta 2
solve(y=3x+3,x) Kirjoita näyttöön teksti ”solve(y=3x+3,x)”