\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Funktion määrittely ja arvon laskeminen

Funktion määrittely

  1. Mene Laskin-näkymään (luo uusi tarvittaessa)
  2. Valitse Menu[1][1]
  3. Valitse uusi kirjain (käytössä olevat näet var-painikkeesta) funktiolle ja kirjoita lauseke. Esim: f(x)=x3-2
  4. Paina Enter ja uusi funktio on määritelty!
  5. Vaihtoehto 2 (Laskin-näkymä): kirjoita suoraan define f(x)=x3-2 ja paina enter.
  6. Vaihtoehto 3 (Kuvaajat-näkymä): avattaessa antaa suoraan funktion määritysruudun, jossa uusi kirjain valmiina. Ellei syöttöruutua näy, valitse menu[3][1].

Määritellyn funktion arvon laskeminen: funktion f arvon kohdassa x = 2 saat kirjoittamalla laskimeen (Laskin-näkymässä) f(2) ja painamalla Enter. Määritellyt funktiot löydät helposti var-painikkeesta.

Määritellyn funktion (tai muuttujan) muokkaus: Valitse Menu[1][2] ja muokattava funktio. Muokkaa ja paina enter

Määritellyn funktion (tai muuttujan) poisto: Valitse Menu[1][3] ja poistettavan funktion tunnus (esim. f ilman sulkuja). Funktion tunnus löytyy helposti var-painikkeesta. Lopuksi paina enter.