\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Press-to-test -tila

Koetilanteissa laskimen saa testitilaan seuraavasti:

  1. Sammuta laskin
  2. Paina yhtäaikaa esc + on, kunnes laskin käynnistyy ja näkyviin tulee testitilan säätövalikko.
  3. Poista kaikki rajoitukset painamalla ctrlA
  4. Kulma-asetukset: valitse radiaani tarvittaessa (jos tehtävissä trigometrisia funktioita)

Laskimen poistaminen koetilasta onnistuu, kun liität laskimen johdolla toiseen laskimeen. Avaa jokin asiakirja, painalla doc ja valitse [9].