\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Itseisarvoyhtälö

Kuva 1

Itseisarvoyhtälöllä tarkoitetaan yhtälöä, jossa on jossakin kohdassa muuttuja itseisarvomerkkien sisällä. Esimerkiksi alla on eräs itseisarvoyhtälö:

\(\left |2x^{2}-3\right |-x-2=0\)

Yhtälön kuvaaja saadaan merkitsemällä \(f(x)=\left |2x^{2}-3\right |-x-2\) ja merkitsemällä koordinaatistoon pisteparit \((x,f(x))\).

Kuten kuvasta 1 voidaan havaita, on esimerkkiyhtälöllä neljä nollakohtaa, vaikka yhtälö on toista astetta. Muutenkin kuvaajaan tulee outoja pisteitä, joissa kuvaaja tekee äkkikäännöksen.

Itseisarvoyhtälön kanssa kannattaa aina olla hieman varovainen, eikä luottaa liikaa esimerkiksi kuvaajan hyvään käytökseen :)