\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Mittakaava

Kuva 1

Kuvan 1 kolmiot ovat yhdenmuotoiset eli

\begin{equation}A'B'C' \cong ABC\end{equation}

Kahden yhdenmuotoisen kuvion välillä on mittakaava, joka kertoo kuvioiden vastinosien pituuksien suhteen.

Kuvassa 1 kolmio \(A'B'C'\) on saatu kolmiosta \(ABC\) kertomalla sen kaikkia pituuksia luvulla \(2\). Tällöin kolmio \(A'B'C'\) on suurennos kolmiosta \(ABC\) mittakaavalla \(2\).

Huomaa, että suurennoksessa mittakaava \(> 1\), kun taas pienennöksessä mittakaava \(< 1\).

Esimerkiksi kartta on useimmiten huomattavasti pienempi kuin vastaava alue luonnossa, joten mittakaava on tällöin hyvin pieni, kuten esimerkiksi \(1:1000000\) (yhden suhde miljoonaan tai yksi miljoonasosa).

Mittakaava on kuitenkin aina suurempi kuin nolla (ainakin täällä vastaan tulevissa tapauksissa).