\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Ratkaisuesimerkkejä (1. asteen yhtälö)

Esimerkki 1:
Muista: tavoite on saada x yksin!
3x+3 = 93 (vähennetään kolme kummaltakin puolelta)
3x = 6 : 3 (jaetaan kolmella kumpaakin puolta, niin x jää yksin)
x = 2 (yhtälön ratkaisu on kaksi)

Esimerkki 2:
Tuntematon (tässä x) voi olla kummallakin puolella. Silloin pitää päättää, kummalta puolelta haluaa x:t pois.
x+3 = 3x33
x = 3x6+3x (lisätään 3x molemmille puolille. Näin äksät häviävät oikealta puolelta!)
4x = 6 : 4
x =
6
(sievennetään vielä vähän)
4
x = 1
1
(yhtälön ratkaisu on miinus puolitoista)
2

Esimerkki 3: Tuntematon (tässä x) voi olla osa murtolukua. Silloin kannattaa hajottaa murtoluku kertomalla nimittäjällä (jakajalla, viivan alla).
x+2
= x 3
3
x+2 = 3x x
2 = 2x : 2
1 = x eli x = 1

Esimerkki 4: Tuntematon (tässä x) viivan alla. Kerro nytkin nimittäjällä!.
2
= 1 (x+4)
x+4
2 = 1(x+4)
2 = x4 +x
x+2 = 4 2
x = 6