\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Thalesin teoreema

Le théorème de Thales väittää, että kun minkä tahansa kolmion katkaisee jonkin sivun suuntaisella suoralla, saadaan kolmio, joka on yhdenmuotoinen alkuperäisen kolmion kanssa.