\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Suunnikas
Suunnikas on nelikulmiot, jonka vastakkaiset sivut ovat aina yhdensuuntaiset ja yhtä pitkät. Suunnikkaan kulmat eivät ole välttämättä suoria, joten kyse on useimmiten vähän "vinoutuneesta" suorakulmiosta.

Suorakulmio on aina myös suunnikas, mutta suunnikas ei ole aina suorakulmio.