\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Avaruuslävistäjä
Kuva 1

Suorakulmaisessa särmiössä avaruuslävistäjä on pisin jana, joka mahtuu särmiön sisälle, eli joka kulkee särmiön yhdestä kärjestä vastakkaiseen kärkeen. Kuvassa 1 avaruuslävistäjä on merkitty kirjaimella \(b\) (jana BH).

Avaruuslävistäjiä on useita, mutta ne ovat kaikki yhtä pitkiä suorakulmaisessa särmiössä.