\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Sektorin pinta-ala

Sektorin pinta-ala on yhtä suuri osa ympyrän pinta-alasta kuin keskuskulma on täyskulmasta. Tämän tiedon nojalla sektorin pinta-ala voidaan laskea seuraavasti:

\begin{equation*}A_{sektori}=\frac{\alpha}{360°} \cdot \pi r^{2}\end{equation*}

missä \(\alpha\) on sektoria rajaava keskuskulma (ks. kuva).