\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Tangenttikulma

Tangenttikulma ja sitä vastaava keskuskulma ovat toistensa suplementtikulmia, eli niiden summa on \(180°\).

Asialle on helppo perustelu: tangenttikulman ja keskuskulman kyljet muodostavat nelikulmion, jonka kulmien summa on aina 360 astetta. Tangentin ja ympyrän kosketuspisteeseen menevän säteen ja itse tangentin välinen kulma on aina suora (muuten tangentti leikkaisi ympyrän). Kun nelikulmiosta otetaan pois kaksi suoraa kulmaa, jää jäljelle 180 astetta.