\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Koordinaatisto

Kuva 1

Koordinaatisto on tutuimmillaan \(x\)- ja \(y\)-akseleilla varustettu ruudukko, johon voidaan merkitä lukupareja (kuva 1).

Kuvassa 1 koordinaatistoon on merkitty neljä pistettä ja niiden väliset janat, jolloin muodostuu nelikulmio.

Pisteen merkinnässä muuttujien \(x\) ja \(y\) arvot kirjoitetaan sulkuihin ja tässä järjestyksessä, kuten esimerkiksi \((1,-4)\), jossa siis \(x=1\) ja \(y=-4\).

Jos ainakin toinen arvoista on desimaaliluku, käytetään erotusmerkkinä puolipistettä. Koordinaatiston pisteessä \((5,\!9; 3)\) \(x\)-koordinaatin arvo on \(5,\!9\) ja \(y\)-koordinaatin \(3\).