\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Pylväskaavio ja histogrammi

Kuva 1
Kuva 2

Erilaiset kuvaajat esittävät tilastotietoa havainnollisessa graafisessa muodossa.

Yksi tavallisimmista tilastollisista kuvaajista on pylväskaavio (pylväsdiagrammi), jossa pylväiden pituudet edustavat esiintymien lukumääriä.

Kuvassa 1 on pylväskaavio lintuhavainnoista. Tässä mahdollisia erilaisia havaintoja on vain seitsemän, joten pylväät piirretään erilleen.

Kuvassa 2 on esitetty jo aiemmin mainittujen halkojen pituudet. Huomaa, että pylväät ovat kuvassa yhdessä, jolloin diagrammia nimitetään histogrammiksi.

Histogrammi tehdään, jos tutkittavat arvot (tässä halkojen pituudet) voivat saada mitkä tahansa arvot lukusuoran jollakin välillä. Tästä on kyse esimerkiksi tutkittaessa aikaa, pituutta tai massaa.