\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Keskiarvo

Keskiarvolla tarkoitetaan yleensä ns. aritmeettista keskiarvoa, joka lasketaan seuraavalla tavalla: \begin{equation}\text{keskiarvo}=\frac{\text{arvojen summa}}{\text{arvojen lukumäärä}}\end{equation}

Esimerkki
Kysyttäessa erään ryhmän jäsenten harrastusten lukumäärää saatiin tulokset 4, 1, 2, 0, 3, 1, 1, 6, 3 ja 4.

Harrastusten lukumäärien keskiarvo (ka) saadaan seuraavasti:

\begin{equation}\text{ka}=\frac{4+1+2+0+3+1+1+6+3+4}{10}=\frac{25}{10}=2,5\end{equation} Jäsenillä on siis keskimäärin 2,5 harrastusta. Huomaa, ettei keskiarvo välttämättä ole yksikään todellisista arvoista (harvalla on puolikkaita harrastuksia).