\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Tilasto

Kuva 1
Tilasto on joukko arvoja, jotka kuvaavat todellisen maailman tilaa tai tapahtumia.

Tilastoja havainnollistetaan usein erilaisilla taulukoilla ja kuvaajilla.

Kuvassa 1 on eräs pylväskaavio, jonka tarkempi nimitys on histogrammi. Se kuvaa tässä halkojen pituuksia eräässä halkokasassa. Ennen histogrammin piirtämistä on mitattu erinäisten halkojen pituuksia ja luokiteltu tulokset viiteen tasaväliseen luokkaan.